Bootverhuur Mazel

GDPR – Data bescherming

I. Basisbepalingen

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna: „GDPR”) Is DaJa Lipno sro, bedrijfsidentificatienummer 281 58822, met maatschappelijke zetel te Jiráskova nr. 216, 382 26 Horní Planá (hierna: „administrator“).
 2. De contactgegevens van de beheerder zijn

Beheerder: Marešová Michaela

E-mail: MaresovaMichaela@email.cz

Telefoon: +420727926923

 1. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een specifieke identificator, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, netwerkidentificatie of een of meer specifieke fysieke, fysiologische, genetische, mentale , economische, culturele of de sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. De beheerder heeft geen privacyfunctionaris aangesteld.

II. Bronnen en categorieën van verwerkte persoonsgegevens

 1. De beheerder verwerkt de persoonlijke gegevens die u aan hem hebt verstrekt of de persoonlijke gegevens die de beheerder heeft verkregen als gevolg van het uitvoeren van uw bestelling.
 2. De beheerder verwerkt uw identificatie- en contactgegevens en de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

III. Juridische reden en doel van de verwerking van persoonsgegevens

 1. De juridische reden voor het verwerken van persoonlijke gegevens is
 • uitvoering van het contract tussen u en de beheerder overeenkomstig artikel 6 (1) (a) b) AVG,
 • het rechtmatige belang van de beheerder bij het aanbieden van direct marketing (in het bijzonder voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) f) AVG,
 • Uw toestemming voor verwerking met het oog op direct marketing (in het bijzonder voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 6 (1) (a) a) GDPR in samenhang met § 7 paragraaf 2 van Wet nr. 480/2004 Coll., betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij in het geval dat er geen goederen of diensten zijn besteld.
 1. Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens is
 • het verwerken van uw bestelling en het uitoefenen van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de beheerder; bij het bestellen zijn persoonlijke gegevens vereist, die nodig zijn voor een succesvolle afwikkeling van de bestelling (NAW gegevens, contactpersoon), het verstrekken van persoonlijke gegevens is een noodzakelijke vereiste voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens is het niet mogelijk om het contract afsluiten of uitvoeren
 • Zakelijke berichten verzenden en andere marketingactiviteiten uitvoeren.
 1. Er is geen automatische individuele beslissing door de beheerder in de zin van artikel 22 van de AVG. U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor een dergelijke verwerking.

IV. Bewaartermijn gegevens

 1. De beheerder slaat persoonlijke informatie op
 • voor de tijd die nodig is om de rechten en verplichtingen uit te oefenen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de administrateur en om claims te doen gelden onder deze contractuele relaties (voor een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie).
 • Totdat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt ingetrokken, maximaal 15 jaar als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming.
 1. Na de bewaartermijn zal de beheerder de persoonlijke gegevens verwijderen.

V. Ontvangers van persoonlijke gegevens

 1. Ontvangers van persoonlijke informatie zijn individuen
 • betrokken bij de levering van goederen / diensten / uitvoering van betalingen onder het contract,
 • Aanbieden van e-winkeldiensten en andere e-winkeldiensten.
 • Marketingdiensten aanbieden.
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan persoonsgegevens over te dragen aan een derde land (buiten de EU) of aan een internationale organisatie.
 2. Uitgevoerd services, het leveren van marketing- en ondersteuningsservices
 • Google Analytics – Registreert cookies en sitegebruik
 • Google Adwords – Registreert cookies en sitegebruik
 • Google-aankopen – beoordelingsverzoek, registreert e-mail als u akkoord gaat met het bestelproces
 • Heureka – Registreert aankoopconversies en e-mail voor “geverifieerde klant”
 • Zboží.cz – registreert aankoop en e-mailconversies
 • Klik – Registreert cookies, sitegebruik, aankoopconversies

VI. Uw rechten

 1. Onder de voorwaarden uiteengezet in de AVG heeft u
 • Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 15 van de AVG,
 • Het recht om persoonsgegevens te corrigeren overeenkomstig artikel 16 van de AVG, of om de verwerking te beperken op grond van artikel 18 van de AVG.
 • Het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen overeenkomstig artikel 17 van de AVG.
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van artikel 21 van de AVG en
 • Het recht op gegevensportabiliteit volgens artikel 20 van de AVG.
 • het recht om de toestemming voor verwerking schriftelijk of elektronisch in te trekken naar het adres of e-mailadres van de beheerder zoals gespecificeerd in artikel III van deze algemene voorwaarden. U kunt de toestemming op elk moment intrekken in het eigen account van uw klant.
 1. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Privacy Office als u van mening bent dat uw recht op privacy is geschonden.

VII. Privacybeleid

 1. De beheerder verklaart dat hij alle passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om zijn persoonsgegevens te beveiligen.
 2. De beheerder heeft technische maatregelen genomen om gegevens en opslagplaatsen voor persoonlijke gegevens in papieren vorm te beveiligen, met name beveiligde / versleutelde webtoegang, versleuteling van wachtwoorden van klanten in de database, regelmatige systeemupdates, regelmatige systeemback-ups.
 3. De beheerder verklaart dat alleen door hem geautoriseerde personen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.

VIII. Slotbepalingen

 1. Door een bestelling in te dienen via het online bestelformulier, bevestigt u dat u bekend bent met de privacyvoorwaarden en dat u deze volledig accepteert.
 2. U gaat akkoord met deze voorwaarden door uw akkoord te controleren via het online formulier. Door uw toestemming te controleren, erkent u dat u op de hoogte bent van de privacyvoorwaarden en dat u deze volledig accepteert.
 3. De beheerder is bevoegd om deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van deze algemene voorwaarden zal op hun website worden gepubliceerd en tegelijkertijd zal de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden naar je worden gestuurd via het e-mailadres dat je hebt opgegeven aan de beheerder.

Deze voorwaarden treden in werking op 25 mei 2018.